L I  S T A

Obiectivelor de investiții finalizate, cât și a celor care sunt în curs de derulare în 2017.

 

 1. Amenajare Cabinet Stomatologic sat Căpîlna - realizat.

 2. Reparații capitale la Căminul Cultural Săldăbagiu Mic - realizat.

 3. Alimentare cu apă potabilă a localității Săldăbagiu Mic - realizat.

 4. Modernizare DC 134 Vintere - Săldăbagiu Mic L= 5,0 km, DC 93 Căpîlna - Săldăbagiu Mic L= 2,6 km, DC 134 - 93 L= 0,75 km - realizat.

 5. Alimentare cu apă potabilă în localitatea Căpîlna, Rohani, Ginta - în execuție.

 6. Reabilitarea și modernizarea construcțiilor din domeniul public și privat al comunei - proiect - execuție.

 7. Asfaltare strada Bisericii L= 0,8 km, sat Căpîlna - realizat.

 8. Amenajare teren sintetic Căpîlna - realizat.

 9. Modernizare DC 207 Petid - Suplacu de Tinca L= 3,1 km, străzi în localitatea Suplacu de Tinca 2,4 km - în execuție.

 10. Reparații pod peste Crișul Negru - Suplacu de Tinca - realiat.

 11. Reabilitare cădire Primăria Veche Ginta - finalizat.

 12. Acoperiere piață agroalimentară sat Căpîlna - finalizat.

 13. Amenajare teren de sport în localitatea Suplacu de Tinca - în execuție.

 14. Alimentare cu apă sat Suplacu de Tinca - proiect.

 15. Reparații pod peste Crișul Negru - Ginta - proiect.

 

sus